Za pregled vadb se je potrebno prijaviti. V spodaj namenjena polja vpišite člansko številko (5 mestno številko) in EMŠO člana (13 mestno).